Noordeinde 50, 1141 AN Monnickendam, tel 020 5285077, fax 020 3200687
info@taalstudio.nl
Achtergrondinformatie Talenquiz
Waar gaat de Talenquiz over?
Taal is actueel! Je gebruikt taal dagelijks om je verstaanbaar te maken en je vangt iedere dag taal op van anderen die hetzelfde willen. Er zijn wel honderden interessante vragen te stellen over taal. Sinds februari 2007 werden ze ook daadwerkelijk gesteld: in de Talenquiz. De quiz is actueel en sluit aan bij nieuws over taal en taalkunde. De Talenquiz is prikkelend en maakt leerlingen en docenten enthousiast over de onderwerpen in de quiz.

Waaruit bestaat de Talenquiz?
De bevat quiz acht multiple-choicevragen. In de bijbehorende antwoorden worden de vragen voorzien van een toelichting en informatieve links. Op de website van De Taalstudio is in sommige gevallen verdiepingsmateriaal te vinden met aanzetten tot discussies en tips voor profielwerkstukken. Door deze toegankelijke opzet is de Talenquiz erg geschikt voor docenten om te gebruiken in de les.

Wat vinden docenten van de Talenquiz?
Dat deze opzet geslaagd is blijkt uit de reacties van de docenten naar aanleiding van de eerste Talenquizzen. Docenten noemden de Talenquiz ‘een leuk initiatief, makkelijk in de les in te passen’ en ‘leuk om tussendoor te doen met de leerlingen’. De onderwerpen worden pakkend en gevarieerd genoemd, en het materiaal is volgens een docent ‘heel geschikt om een leuke les te verzorgen met iets anders dan de wekelijkse kost’. De quiz sluit goed aan bij de doelgroep: ‘Het niveau van de Talenquiz is heel geschikt voor mijn leerlingen. Prikkelend, en niet te oppervlakkig.’

Wie maakt de Talenquiz?
De Talenquiz is het resultaat van samenwerking tussen De Taalstudio en De Praktijk. De Taalstudio concentreert zich op advies, onderzoek en informatie over taal en alles eromheen. Het bedrijf ontwikkelt en organiseert projecten die voortkomen uit taalkundig onderzoek en heeft hierin zijn sporen ruimschoots verdiend. De Praktijk is een creatief projectbureau voor concept, advies en  ontwikkeling van materiaal in (natuur)wetenschappelijk onderwijs en communicatie. De Praktijk brengt al enkele jaren met succes de Science-quiz Expert (bovenbouw) en de Science-quiz Next Level (onderbouw) uit. In de samenwerking tussen beide organisaties verenigen zich zo taalkundige en onderwijskundige kennis.


Ga naar