Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Geen taalanalyse en contra-expertise meer bij De Taalstudio

Sinds 15 september 2022 nemen wij geen nieuwe taalanalyse- en contra-expertise zaken meer in behandeling. Per 1 januari 2023 stoppen wij volledig met onze dienstverlening. Aanvragen waarvoor al een offerte is uitgebracht worden tot 1 januari normaal afgehandeld.


Achtergrond
De Taalstudio heeft de afgelopen 20 jaar meer dan 3000 taalanalyses en contra-expertises uitgevoerd. In Nederland en voor buitenlandse opdrachtgevers. Daarnaast hebben wij veel bijgedragen aan het vergroten van het kwaliteitsbesef bij taalkundigen, beslissers, beleidsmakers en juristen. Ik kijk daar met trots en tevredenheid op terug. Maar de laatste jaren is de wereld van vluchtelingen en hun vaak grillige route naar westerse landen ingrijpend gewijzigd. Een directe vluchtroute van het land van oorsprong naar een westers land is een uitzondering geworden, en een grillig en langdurig pad via derde landen en vluchtelingenkampen de regel.

Het merendeel van de aanvragen die wij de laatste jaren in behandeling krijgen is gebaseerd op het ontkennen van die realiteit, en het vasthouden aan de fictie dat in de herkomstgebieden stabiele een- of tweetalige gemeenschappen wonen met kenmerkende taalpatronen, en dat de oorspronkelijke moedertaal een leven lang foutloos wordt vastgehouden. Het instrument taalanalyse is daarmee voor de aanvragers een onneembare barriere geworden in plaats van een faire kans.

De Taalstudio heeft een naam hoog te houden op dit terrein, en wij trekken hier de grens. Het spijt ons zeer voor de talloze mensen die van een taalanalyse of een contra-expertise afhankelijk zijn, maar u zult een andere weg moeten vinden.

  

Maaike Verrips