Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Advies en contra-expertise bij taalanalyse in vreemdelingenzaken.

Wanneer iemand in Nederland asiel aanvraagt, dient allereerst duidelijk te worden uit welke regio hij of zij afkomstig is. Bij het ontbreken van een identiteitsbewijs wordt daarbij in sommige gevallen gebruik gemaakt van een taalanalyse. Op basis van dialectkenmerken van het taalgebruik van de vreemdeling wordt middels een taalanalyse onderzocht uit welk gebied hij of zij afkomstig is. Taalanalyses vinden plaats op verzoek van de overheid of op verzoek van de vreemdeling zelf.

De Taalstudio verzorgt taalanalyses en contra-expertises voor een groot aantal talen door professionele taalkundigen. De Taalstudio treedt hierbij op als intermediair tussen personen die een taalanalyse of contra-expertise nodig hebben enerzijds en taalkundigen anderzijds, vanaf het moment van aanvraag tot en met de afronding van het rapport. Taalanalyses en contra-expertises van De Taalstudio worden opgesteld in overeenstemming met de Guidelines for the use of Language Analysis

Wij bieden twee producten: taalanalyse en contra-expertise (beide producten bestaan in een standaard en een beperkt variant). Tevens kunt u ons inschakelen om te reageren op een weerwoord van Team Onderzoek en Expertise Land en Taal op een door ons uitgebrachte taalanalyse of contra-expertise.

   -> Taalanalyse
   -> Contra-expertise
   -> Reactie op weerwoord

Kosten
Voor actuele informatie over de geldende tarieven kunt u contact met ons opnemen: taalanalyse@taalstudio.nl

Taalstudio-opnames
De Taalstudio biedt de mogelijkheid om aanvullende opnames te laten maken, de zogenaamde Taalstudio-opnames. Voor meer informatie over deze opnames en hoe u deze kunt aanvragen, klikt u hier.

Kenniscentrum
De Taalstudio is hét kenniscentrum op het gebied van taalanalyse. Iedereen die op zoek is naar onafhankelijke en betrouwbare informatie over taalanalyse kan bij De Taalstudio terecht. Naast het uitvoeren en publiceren van eigen onderzoek, organiseert De Taalstudio ook wetenschappelijke bijeenkomsten voor taalwetenschappers en cursussen voor juristen en andere professionals die taalanalyse gebruiken. Ook kan men bij De Taalstudio terecht voor actuele informatie over jurisprudentie met betrekking tot taalanalyse.

Richtlijnen voor Taalanalyse
Sinds juni 2004 bestaan er richtlijnen voor het gebruik van Taalanalyse bij herkomstbepaling in asielzaken. De richtlijnen zijn opgesteld door een internationaal gezelschap van linguïsten. U kunt de Guidelines for the Use of Language Analysis in Relation to Questions of National Origin in Refugee Cases hier downloaden. (pdf, 15kb)


Ga naar