Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Contra-expertise Beperkt

De Contra-expertise Beperkt is een uitgeklede variant van de Contra-expertise. Dit betekent dat bepaalde stappen niet worden genomen en dat er meer wordt verwacht van de aanvrager.

De werkwijze van de Contra-expertise Beperkt is als volgt:
U levert in het Engels antwoorden aan op de vragenlijst over de gestelde levensloop van de betrokkene. Ook bepaalt u zelf de vraagstelling voor de contra-expertise en de taal waarop de contra-expertise zich moet richten. De door u aangeleverde informatie wordt doorgestuurd naar een door De Taalstudio geselecteerde deskundige, die onder begeleiding van een linguïst van De Taalstudio een deskundig rapport opstelt. Medewerkers van De Taalstudio adviseren u dus niet bij het formuleren van de vraag en oefenen geen controle uit op eventuele inconsistenties of onvolledigheden in de door u aangeleverde informatie. Wel zien zij erop toe dat het rapport van de deskundige op zorgvuldige en correcte wijze tot stand komt. De zorgvuldigheid waarmee u de vragenlijst invult is daarom in dit traject van het allergrootste belang.

Normale aanvraag of Spoedaanvraag
De termijn waarbinnen de Contra-expertise Beperkt normaal geleverd wordt, zal gemiddeld veel langer zijn dan bij een Contra-expertise Standaard, minimaal zes maanden. De aanvrager ontvangt direct na de aanvraag een bevestiging waarin de uiterste leverdatum van het rapport wordt vermeld. Naast een normale Contra-expertise Beperkt is het ook mogelijk een Contra-expertise Beperkt Spoedaanvraag te doen. Bij een spoedaanvraag ontvangt u het rapport van de deskundige binnen drie maanden (na ontvangst van de aanbetaling, alle benodigde informatie en de opname).

De belangrijkste verschillen tussen de Contra-expertise Beperkt en de Contra-expertise Standaard worden hieronder genoemd. Een schematisch overzicht van de verschillen tussen de Contra-expertise Beperkt en de Contra-expertise Standaard of Urgent vindt u hier.

  • U kunt de benodigde informatie, inclusief de vraagstelling voor de contra-expertise, uitsluitend in het Engels aanleveren.
  • Wanneer u uw aanvraag niet per post maar online indient, ontvangt u een korting van 15%. 
  • U dient 70% van het tarief vooraf aan te betalen.
  • De door u aangeleverde informatie en vraagstelling worden niet door medewerkers van De Taalstudio beoordeeld en gecontroleerd.
  • U ontvangt geen Plan van Aanpak en geen Dossieranalyse.
  • In bepaalde gevallen wordt een verkort rapport opgesteld zonder uitgebreide motivering – bijvoorbeeld als er onvoldoende spraak op de geluidsopname van de IND aanwezig is, of als het rapport de gestelde herkomst van de cliënt niet ondersteunt
  • Er wordt maximaal één geluidsopname geanalyseerd (geen ‘aanvullende opname’)
  • De analyse is beperkt tot maximaal één taal per dossier. Indien u twee talen wilt laten analyseren, dient u twee Contra-expertises Beperkt aan te vragen.
  • In het rapport Contra-expertise wordt niet inhoudelijk gereageerd op het Rapport Taalanalyse van Bureau Land en Taal

Aanvragen van een Contra-expertise Beperkt

Bij voorkeur ontvangen wij uw aanvraag voor een Contra-expertise beperkt online, u krijgt dan een korting van 15%. Met ingang van 22 september 2010 is het aanvragen van een contra-expertise Beperkt per post ook mogelijk. Voor informatie over tarieven: neem contact op.

Online aanvragen Contra-expertise Beperkt

Per post aanvragen Contra-expertise Beperkt
Ga naar