Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Contra-expertise Standaard en Contra-expertise Urgent

De Contra-expertise Standaard is de contra-expertise waarmee De Taalstudio haar goede naam heeft opgebouwd. Deze werkwijze levert een contra-expertise rapport op dat zorgvuldig, betrouwbaar en deskundig is en dat geheel is opgesteld volgens de Guidelines for Language Analysis. Anders dan bij de Contra-expertise Beperkt begeleiden de medewerkers van De Taalstudio het gehele traject. Daardoor bent u zeker van een gerichte en zorgvuldig overwogen vraagstelling en een compleet rapport contra-expertise. U ontvangt eerst een Plan van Aanpak en een Dossieranalyse. Daarna kunt u desgewenst de contra-expertise beëindigen voor beperkte kosten. Voor actuele informatie over de geldende tarieven kunt u contact met ons opnemen.

De Contra-expertise Standaard bestaat uit twee afzonderlijke fases.

Eerste fase
In de eerste fase beoordelen wij in samenspraak met onze experts het dossier en onderzoeken wij de mogelijkheden om een contra-expertise uit te voeren. U ontvangt ter afsluiting van deze fase een Plan van Aanpak en een Dossieranalyse, waarmee u een goed gemotiveerde keus kunt maken op welke wijze u de contra-expertise door wilt zetten. Het Plan van Aanpak bevat een omschrijving van (soms zeer verschillende) mogelijkheden voor een contra-expertise. Het is bijvoorbeeld soms mogelijk te kiezen uit verschillende experts die relevante deskundigheid hebben om over de zaak te oordelen. Hun deskundigheid wordt in het Plan van Aanpak kort omschreven. Daarnaast is er soms een keus te maken uit verschillende talen of verschillende mogelijke vraagstellingen die centraal kunnen staan in de contra-expertise.

De levertijd van het Plan van Aanpak en Dossieranalyse varieert afhankelijk van het aantal aanvragen op dat moment. U ontvangt kort na het indienen van uw aanvraag een indicatie van de termijn waarop het Plan van Aanpak geleverd kan worden.

Tweede fase
De tweede fase van de contra-expertise wordt opgestart zodra wij van u de opname van het IND-interview, alle benodigde informatie en een bevestiging hebben ontvangen waarin u aangeeft een bepaalde optie te laten uitvoeren die door ons in het Plan van Aanpak is voorgesteld. In de tweede fase wordt door de geselecteerde expert een rapport opgesteld over de spraak van uw cliënt. De levertijd van het rapport varieert, afhankelijk van het aantal aanvragen op dat moment. U ontvangt kort na het indienen van uw aanvraag een indicatie van de termijn waarop het geleverd zal worden. Het kan voorkomen dat uw aanvraag in deze fase op een wachtlijst wordt geplaatst, waardoor de termijn waarop het rapport geleverd wordt kan oplopen.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u ons de volgende informatie en stukken te doen toekomen: Benodigdheden aanvraag 


Contra-expertise Urgent
De Contra-expertise Urgent volgt dezelfde werkwijze als de Contra-expertise Standaard. De fases worden echter in kortere tijd doorlopen, waardoor het rapport beduidend sneller kan worden geleverd. Zo duurt de eerste fase in dit traject maximaal twee weken en kunt u voor de tweede fase rekenen op een termijn van maximaal zes weken. Uw aanvraag voor een Contra-expertise Urgent wordt gegarandeerd niet op een wachtlijst geplaatst. De kosten voor een Contra-expertise Urgent vallen hoger uit dan die voor een Contra-expertise Standaard.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u ons de volgende informatie en stukken te doen toekomen: Benodigdheden aanvraag

Een schematisch overzicht van de verschillen tussen de Contra-expertise Standaard, de Contra-expertise Urgent en de Contra-expertise Beperkt vindt u hier

 

 

 


Ga naar