Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Reactie weerwoord

Indien er vanuit Bureau Land en Taal een reactie komt op een door De Taalstudio uitgevoerde taalanalyse of contra-expertise bestaat in alle trajecten de mogelijkheid om onze hulp in te roepen bij beantwoording hiervan. Wij stellen in dat geval een inhoudelijke reactie op in samenspraak met de expert die de analyse heeft uitgevoerd. U kunt er ook voor kiezen concrete vragen voor te leggen aan De Taalstudio, die u naar aanleiding van de reactie van BLT beantwoord wilt hebben. U kunt voor de behandeling daarvan per zaak vrijblijvend een offerte opvragen.

Voor actuele informatie over de geldende tarieven voor de behandeling van een reactie van BLT kunt u contact met ons opnemen.


Ga naar