Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Taalstudio-opname
De Taalstudio biedt de mogelijkheid om aanvullende opnames te laten maken, de zogenaamde Taalstudio-opnames. De Taalstudio-opnames voldoen aan wetenschappelijke criteria en – voor zover dat op voorhand valt in te schatten – aan de eisen die vanuit de jurisprudentie worden gesteld. Wij hopen hiermee een goede mogelijkheid te bieden om opnames te laten vervaardigen die niet alleen technisch van hoogstaande kwaliteit zijn, maar ook de wetenschappelijke en de rechterlijke toets zullen kunnen doorstaan. 

Aanmelden voor een Taalstudio-opname
Aanmelden kan schriftelijk via taalanalyse@taalstudio.nl onder vermelding van ons TA-nummer, het IND-nummer en de naam van uw cliënt(e).

In zaken waarin door ons een aanvullende opname wordt geadviseerd, gaat onze voorkeur uit naar een Taalstudio-opname boven een aanvullende opname die u op een andere manier laat vervaardigen. Desalniettemin worden andere opnames ten behoeve van taalanalyse en contra-expertise (vooralsnog) wel door ons geaccepteerd.

Voor uitgebreidere informatie omtrent de werkwijze en de kosten kunt u contact opnemen met De Taalstudio: taalanalyse@taalstudio.nl


Ga naar