Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Cursussen voor juristen
De Taalstudio verzorgt korte cursussen over taalanalyse voor juristen die onze rapporten afnemen, en ook voor juristen die op een andere manier met onze rapporten in aanraking komen, zoals rechters en beslisambtenaren. Tijdens de cursus verzorgen medewerkers van De Taalstudio, maar ook sprekers van buitenaf, presentaties en interactieve sessies. Bij de cursus hoort een reader. Deelnemers komen in aanmerking voor een opleidingspunt in het kader van de Permanente Educatie van de Orde van Advocaten.

Cursus "Actualiteiten Vluchtelingenrecht"
Tijdens de cursus Actualiteiten Vluchtelingenrecht, op 26 november 2007, werd het blok taalkundige en juridische aspecten van taalanalyse verzorgd door dr. Maaike Verrips van De Taalstudio en prof.dr. Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit.Ga naar