Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Contra-expertise

Wanneer reeds een taalanalyse door een andere instantie (meestal Bureau Land en Taal van de IND) is uitgevoerd, kan De Taalstudio een contra-expertise verzorgen. De analyse wordt uitgevoerd door een linguïst die gespecialiseerd is in de taal of talen die de vreemdeling zegt te spreken. In een contra-expertise maakt de expert een eigen analyse van de geluidsopname waarop de oorspronkelijke taalanalyse gebaseerd is.


De Taalstudio biedt op dit moment drie verschillende trajecten aan voor een contra-expertise:
- Contra-expertise Standaard en Contra-expertise Urgent
- Contra-expertise Beperkt (tevens beschikbaar als spoedaanvraag) 

Een schematisch overzicht van de verschillen tussen de trajecten vindt u hier.


Ga naar