Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Taalwetenschappelijke bijeenkomsten

Taalanalyse is een nieuw vakgebied binnen de linguïstiek. Over de mogelijkheden en beperkingen van taalanalyse bestaat op veel terreinen nog geen consensus onder taalwetenschappers. Taalkundig onderzoek en debat over de talen waarover taalanalyse wordt uitgevoerd, en over methodes van onderzoek en analyse is daarom voor de kwaliteit van ons werk van groot belang. De Taalstudio organiseert regelmatig bijeenkomsten waar wetenschappers met elkaar in debat gaan over deze kwesties.


-> Archief taalwetenschappelijke bijeenkomstenGa naar