Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Informatie voor lingu�sten
Bij twijfel over de nationaliteit van een vreemdeling die asiel aanvraagt in Nederland kan in iedere fase van de procedure een taalanalyse worden aangevraagd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Bij een Taalanalyse wordt het taalgebruik van de vreemdeling in zijn eigen taal geanalyseerd. In de analyse wordt zowel gelet op de taal als op hetgeen de vreemdeling vertelt over (zijn leven in) het land van herkomst. Wanneer uit het Rapport Taalanalyse blijkt dat de vreemdeling "eenduidig niet" afkomstig is uit het gestelde land of regio van herkomst, wordt er in het vervolg van de procedure in de meeste gevallen aangenomen dat de vreemdeling daar niet vandaan komt. De taalanalyses worden uitgevoerd door Bureau Land en Taal van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst.

Contra-expertise
De vreemdeling kan bij de IND een kopie van de geluidsopname verkrijgen op basis waarvan de taalanalyse is afgenomen. Hiermee kan hij of zij een contra-expertise laten uitvoeren. De Taalstudio treedt op als intermediair tussen instanties die een taalanalyse of contra-expertise nodig hebben enerzijds en taalkundigen anderzijds. De Taalstudio adviseert de aanvrager over de te volgen werkwijze, zoekt een taalkundige consultant met de juiste expertise en credentials, en fungeert als aanspreekpunt voor de aanvrager tot de analyse is afgerond.

Vooralsnog worden drie trajecten aangeboden: taalanalyse, contra-expertise en second opinion. Kijk hier voor meer informatie.

De Taalstudio werkt uitsluitend met professionele taalkundigen, die in de regel verbonden zijn aan een universiteit of onderzoeksinstelling, en die wetenschappelijke publicaties over de betreffende taal op hun naam hebben staan.

Bent u bereid als expert op te treden ten behoeve van taalanalyse of contra-expertise?
Als u linguist bent en u heeft gepubliceerd over regio's waar vluchtelingen vandaan komen, stuurt u dan de volgende gegevens per email: Uw naam en adresgegevens (inclusief telefoon en email), uw titel, organisatie, de talen en landen waarover u deskundig bent en de bibliografische gegevens van publicaties van uw hand die betrekking hebben op de genoemde talen of gebieden. Desgewenst kunt u ook een indicatie geven van de kosten die u berekent voor een expertise. Zodra uw gegevens bij ons binnen zijn, nemen wij contact met u op. Uw gegevens worden alleen intern gebruikt en niet openbaar gemaakt.

Mocht u geïnteresseerd zijn in zulk werk, maar niet aan de gestelde criteria kunnen voldoen, stuurt u dan uw personalia met een beschrijving van uw expertise en achtergrond. Wij zullen dan de mogelijkheden voor opname in het Taalstudio-bestand bespreken.Ga naar