Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Taalanalyse Beperkt

De Taalanalyse Beperkt is een uitgeklede variant van de Taalanalyse. Dit betekent dat bepaalde stappen niet worden genomen en dat er meer wordt verwacht van de aanvrager.

De werkwijze van de Taalanalyse Beperkt is als volgt:
U levert in het Engels antwoorden aan op de vragenlijst over de gestelde levensloop van de betrokkene in. Ook bepaalt u zelf de vraagstelling voor de taalanalyse en de taal waarop de taalanalyse zich moet richten. De door u aangeleverde informatie wordt doorgestuurd naar een door De Taalstudio geselecteerde deskundige, die onder begeleiding van een linguïst van De Taalstudio een deskundig rapport opstelt. Medewerkers van De Taalstudio adviseren u dus niet bij het formuleren van de vraag en oefenen geen controle uit op eventuele inconsistenties of onvolledigheden in de door u aangeleverde informatie. Wel zien zij erop toe dat het rapport van de deskundige op zorgvuldige en correcte wijze tot stand komt. De zorgvuldigheid waarmee u de vragenlijst invult is daarom in dit traject van het allergrootste belang.

Normaal/spoed

De termijn waarbinnen de Taalanalyse Beperkt normaal geleverd wordt zal gemiddeld veel langer zijn dan bij een Taalanalyse Standaard, minimaal zes maanden De aanvrager ontvangt direct na de aanvraag een bevestiging waarin de uiterste leverdatum van het rapport wordt vermeld.

Naast een normale Taalanalyse Beperkt is het ook mogelijk een Taalanalyse Beperkt Spoedaanvraag in te dienen, u ontvangt dan het rapport van de deskundige binnen dire maanden (na ontvangst van de aanbetaling en alle benodigde informatie en de opname).


De belangrijkste verschillen tussen de Taalanalyse Beperkt en de Taalanalyse Standaard worden hieronder genoemd. Een schematisch overzicht van de verschillen tussen het Beperkt en de Standaard of Urgent trajecten vindt u hier.

·     U kunt de benodigde informatie, inclusief de vraagstelling voor de taalanalyse uitsluitend in het Engels aanleveren

·     Wanneer u uw aanvraag niet per post maar online indient, ontvangt u een korting van 15%. 

·     U dient 70% van het bedrag vooraf aan te betalen.

·     De door u aangeleverde informatie en vraagstelling worden niet door medewerkers van De Taalstudio beoordeeld en gecontroleerd.

·     U ontvangt geen Plan van Aanpak.

·     In bepaalde gevallen wordt een verkort rapport opgesteld zonder uitgebreide motivering – bijvoorbeeld als er onvoldoende spraak op de geluidsopname aanwezig is, of als het rapport de gestelde herkomst van de cliënt niet ondersteunt.

·     Er wordt maximaal één geluidsopname geanalyseerd (geen ‘aanvullende opname’).

·     De analyse is beperkt tot maximaal één taal per dossier. Indien u twee talen wilt laten analyseren, dient u twee Taalanalyses Beperkt aan te vragen.

Opname

Voor een Taalanalyse Beperkt is een opname nodig. U kunt deze opname laten maken door de Taalstudio, zie Taalstudio-opname of u kunt deze opname zelf maken. Wanneer u zelf een opname maakt, zorgt u dan dat deze van goede kwaliteit is en minimaal 30 en maximaal 45 minuten spraak van uw cliënt bevat.

Aanvragen

Bij voorkeur ontvangen wij een aanvraag voor een Taalanalyse beperkt online, u ontvangt dan een korting van 15%. Met ingang van 22 september 2010 is het aanvragen van een Taalanalyse Beperkt online ook mogelijk. Voor informatie over tarieven: neem contact op.

Aanvragen Taalanalyse Beperkt online

Aanvragen Taalanalyse Beperkt per post

 

 

 


Ga naar

Online aanvragen

Per post aanvragen