Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Taalanalyse Standaard
De Taalanalyse Standaard bestaat uit twee afzonderlijke fases.

Eerste fase
In de eerste fase beoordelen wij in samenspraak met onze experts het dossier en onderzoeken wij de mogelijkheden om een taalanalyse uit te voeren. U ontvangt ter afsluiting van deze fase een Plan van Aanpak, waarmee u een goed gemotiveerde keus kunt maken op welke wijze u de taalanalyse door wilt zetten. Het Plan van Aanpak bevat een omschrijving van (soms zeer verschillende) mogelijkheden voor een taalanalyse. Het is bijvoorbeeld soms mogelijk te kiezen uit verschillende experts die relevante deskundigheid hebben om over de zaak te oordelen. Hun deskundigheid wordt in het Plan van Aanpak kort omschreven. Daarnaast is er soms de mogelijkheid om een keus te maken uit verschillende talen of verschillende mogelijke vraagstellingen die centraal kunnen staan in de taalanalyse.
De levertijd van het Plan van Aanpak met Dossieranalyse varieert afhankelijk van het aantal aanvragen op dat moment. U ontvangt na het indienen van uw aanvraag een indicatie van de termijn waarop het Plan van Aanpak geleverd kan worden.

Tweede fase
De tweede fase van de Taalanalyse Standaard wordt opgestart zodra wij een geluidsopname hebben van de spraak van uw cliënt, alle benodigde informatie en een bevestiging van u hebben ontvangen waarin u aangeeft een bepaalde optie te laten uitvoeren die door ons in het Plan van Aanpak is voorgesteld. In de tweede fase wordt door de geselecteerde expert een rapport opgesteld over de spraak van uw cliënt. Het kan voorkomen dat uw aanvraag in deze fase op een wachtlijst wordt geplaatst, waardoor de termijn waarop het rapport geleverd wordt kan oplopen.

Taalanalyse Urgent
De Taalanalyse Urgent volgt dezelfde werkwijze als de Taalanalyse Standaard. De fases worden echter in kortere tijd doorlopen, waardoor het rapport beduidend sneller kan worden geleverd. Bij een Taalanalyse Urgent duurt de eerste fase maximaal twee weken en kunt u voor de tweede fase rekenen op een termijn van maximaal zes weken. Uw aanvraag voor een Taalanalyse Urgent wordt gegarandeerd niet op een wachtlijst geplaatst. De kosten voor een Taalanalyse Urgent vallen hoger uit dan die voor een Taalanalyse Standaard.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u ons de volgende informatie en stukken te doen toekomen: Benodigdheden aanvraag

Voor nadere informatie en tarieven kunt u contact opnemen met De Taalstudio  of telefoon 085 877 01 87 

Ga naar