Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Vergoedingen

COA en Contra-Expertise
Sinds 1 maart 2009 hanteert het COA nieuwe richtlijnen voor vergoeding van contra-expertises. Hebt u naar aanleiding van een (gedeeltelijke) toekenning vragen over onze tarieven, neemt u dan contact met ons op. Vluchtelingenwerk Nederland, de Vereniging Asieljuristen Nederland en honderden individuele advocaten procederen tegen COA. De laatste ontwikkelingen hieromtrent vindt u op Vluchtweb

Voor actuele informatie over de geldende tarieven, kunt u contact met ons opnemen.
Ga naar