Noordeinde 50, 1141 AN Monnickendam, tel 020 5285077, fax 020 3200687
info@taalstudio.nl
Publicaties Meertalig
 Logopedische tests en meertalige kinderen
In opdracht van Harcourt Test Publishers onderzocht De Taalstudio in samenwerking met de Universiteit Utrecht het gebruik van logopedische tests bij de indicatiestelling van meertalige kinderen voor cluster-2. Wij hielden diepte-interviews met professionals die bepalen welke kinderen wel en welke niet een indicatie krijgen voor cluster 2, en die verantwoordelijk zijn voor de behandeling. Welke logopedische tests worden bij meertalige kinderen gebruikt? Hoe worden de resultaten geïnterpreteerd voor de indicatiestelling en voor het behandelplan? Wat zijn de sterke kanten van bestaande tests en wat zijn de beperkingen?
 Titel: Het gebruik van logopedische tests bij indicatiestelling van meertalig opgroeiende kinderen
Auteurs: Maaike Verrips en Gerda Bruinsma
Eindredactie: Martine van Ommeren
Verschenen: De Taalstudio, Amsterdam, December 2006
Pagina’s: 43
Prijs: 19,50 euro incl. BTW

Nederlandse bewerking van DELV
In opdracht van Harcourt Test Publishers onderzocht De Taalstudio in samenwerking met de Universiteit Utrecht de taalkundige aspecten van een Nederlandstalige versie van DELV. DELV staat voor Diagnostic Evaluation of Language Variation. Het is een taaltest die in het bijzonder ontworpen is om de taalontwikkeling te onderzoeken van kinderen tussen 4 en 10 jaar met diverse culturele en talige achtergronden. DELV onderzoekt vier linguïstische domeinen, elk in verschillende deeltests. In twee masterscripties is voor drie linguïstische domeinen (Semantiek, Syntaxis en Pragmatiek) in kaart gebracht of een Nederlandse vertaling gebruikt zou kunnen worden voor het vaststellen van een taalontwikkelingsprobleem in het Nederlands. In een apart eindrapport worden de resultaten van het onderzoek samengevat.
Titel: DELV. De mogelijkheden voor een Nederlandse bewerking van een taaltest in de semantiek
Auteur: Arjanneke Bruggeman (MA-scriptie Universiteit Utrecht)
Begeleiding: Maaike Verrips (De Taalstudio), Frank Wijnen (Universiteit Utrecht)
Verschenen: De Taalstudio, Amsterdam, December 2006
Pagina’s: 93
Prijs: 24,50 euro incl. BTW

Titel: Een taaltest getoetst. Twee domeinen uit de DELV Criterion referenced onder de loep genomen
Auteur: Martine van Ommeren (MA-scriptie Universiteit Utrecht)
Begeleiding: Maaike Verrips (De Taalstudio), Frank Wijnen (Universiteit Utrecht)
Verschenen: De Taalstudio, Amsterdam, December 2006
Pagina’s: 185
Prijs: 24,50 euro incl. BTW

Titel: Vooronderzoek Nederlandstalige DELV. Eindrapport
Auteurs: Maaike Verrips, Arjanneke Bruggeman, Martine van Ommeren.
Verschenen: De Taalstudio, Amsterdam, December 2006
Pagina’s: 15
Prijs: 19,50 euro incl. BTW

Indien u de drie publicaties over DELV tegelijk bestelt, betaalt u eenmalig 62,50 euro, inclusief BTW (exclusief verzendkosten).

Kindertaal in beeld verscheen bij uitgeverij Coutinho in 2002. Het is een studieboek over primaire taalverwerving voor cursisten van ROC’s en HBO’s. Het boek verwijst naar fragmenten uit de tv-serie Oetsiekoetsie als basis voor zelfstudie-opdrachten, maar het boek kan ook zonder de video gebruikt worden. Het wordt ondersteund via de website van uitgeverij Coutinho. Het kwam tot stand in samenwerking met Stichting Lezen en het Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO en werd geschreven door Maaike Verrips en Rikky Dekkers.
Titel: Kindertaal in beeld
Auteurs: Maaike Verrips, Ricky Dekkers
Verschenen: Coutinho, 2002
Pagina’s: 77
Prijs: 12,00 euro incl. BTW

De Taal van je Kind - de verrassende rijkdom van de kindertaal
Een populair boek over taalontwikkeling voor ouders en opvoeders. Leren praten is een belangrijk aspect van de ontwikkeling van een kind. Het is ook een buitengewoon geestig en ontroerend proces. Pal onder onze neus voltrekt zich een wonder dat we in het geheel niet kunnen bevatten. In 'De taal van je kind' licht Maaike Verrips een tipje van de sluier op. Een boek voor iedereen die van taal of van kinderen houdt. 
Titel: De Taal van je Kind – de verrassende rijkdom van de kindertaal
Auteur: Maaike Verrips
Verschenen: Kosmos-Z&K, 1999
Pagina’s: 119
Prijs: 24,50 euro incl. BTW 
Let op! Dit boek is helaas niet meer leverbaar. Wellicht zijn elders tweedehands exemplaren verkrijgbaar.  

Meestgestelde vragen
Bij Ouders Online vindt u de Vraagbaak Kindertaal en Meertaligheid. Hier wordt wekelijks een vraag van ouders over kindertaalontwikkeling beantwoord door een kindertaal deskundige. In 2001 verscheen het boek "Oetsiekoetsie. De meestgestelde vragen over kindertaal en meertaligheid" - een bloemlezing van vragen en antwoorden uit de Vraagbaak, beantwoord door Maaike Verrips, Jeroen Aarssen en Paula Fikkert. 
Titel: Oetsiekoetsie. De meestgestelde vragen over kindertaal en meertaligheid
Auteur: Maaike Verrips
Verschenen: Kosmos-Z&K, 2001
Pagina’s: 111
Prijs: 19,50 euro incl. BTW
Let op! Dit boek is helaas niet meer leverbaar. Wellicht zijn elders tweedehands exemplaren verkrijgbaar. 

Naar boven

Ga naar