Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Mensen


Anna de Graaf - Linguïst In 2004 rondde ze haar studie Taalwetenschap af aan de Universiteit van Amsterdam (specialisatie Taal- en spraakontwikkeling en taalpathologie). In 2005 startte zij haar werk voor De Taalstudio en nu, na een tussenpoos van vier jaar, is ze daar teruggekeerd. Inmiddels heeft zij als adviseur in het primair onderwijs veel ervaring opgedaan op (voor- en vroeg)scholen in Amsterdam. Hier ondersteunde zij pedagogisch medewerkers en leerkrachten op het gebied van taalontwikkeling van (meertalige) kinderen. Bij De Taalstudio behandelt zij de taalanalyse-dossiers en is ze coördinator van Bilingualism Matters@NL en de website Meertalig.nl. Anna de Graaf - Linguïst
Fleur Verbiest – Relatiebeheer en projectmanager

Fleur heeft in 2009 een MSc Antropologie behaald aan de Universitat Autònoma de Barcelona en in 2014 een MA Interculturele Communicatie bij de Universiteit Utrecht. Op dit moment is ze volop betrokken bij de organisatie van het DRONGO talenfestival. In de eerste plaats onderhoudt zij alle contacten rondom de informatiemarkt. Zij maakt daarnaast deel uit van het projectteam waarbij ze fungeert als spin in het web van de projectorganisatie. Daarnaast ondersteunt ze de directie van De Taalstudio met agendabeheer, financiële administratie en diverse andere zaken.

Fleur Verbiest – Relatiebeheer en projectmanager
Ga naar