Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Workshops en cursussen

Wie in Nederland met kinderen werkt, krijgt te maken met meertalige kinderen en hun ouders. In het onderwijs en de kinderopvang, maar ook in de logopedie, worden professionals regelmatig geconfronteerd met vragen van ouders en collega’s over meertaligheid. Vragen die vaak niet makkelijk te beantwoorden zijn. Wat moet je adviseren over taalstimulering aan ouders die weinig Nederlands spreken? Welk niveau in de Nederlandse taalontwikkeling kun je verwachten van een bepaald meertalig kind? Hoe herken je milde of ernstige taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen?
De Taalstudio verzorgt workshops, lezingen en cursussen over deze thema’s voor verschillende groepen professionals en helpt organisaties met de inhoudelijke opzet van trainingsactiviteiten over dit onderwerp. Neem voor nadere informatie contact op met Maaike Verrips

Taaltoestanden

Leerkrachten en docenten hebben dagelijks te maken met een grote diversiteit aan moedertalen en niveaus van het Nederlands. Dat kan soms lastig zijn, maar het biedt ook kansen! Tijdens de themadag Taaltoestanden leren docenten uit het primair en voortgezet onderwijs hoe zij deze kansen creatief en effectief kunnen benutten. 

Talen in Balans
Omdat veel ouders in meertalige gezinnen niet weten waar ze heen kunnen met vragen over de meertalige opvoeding, heeft De Taalstudio in samenwerking met Taal op Maat het ouderprogramma Talen in Balans ontwikkeld. Tijdens dit programma leren de ouders in vier bijeenkomsten over meertaligheid en de mogelijkheden om hun kinderen meertalig op te voeden. In een groep van 8 tot 10 ouders bespreekt men aan de hand van een cursusmap en een DVD de meertalige opvoeding. De bijeenkomsten worden geleid door een speciaal getrainde gespreksleider. Meer informatie over het ouderprogramma Talen in Balans is te lezen in onze folder.

Voor prijzen en verdere informatie over deelname aan Talen in Balans kunt u contact met ons opnemen via info@taalstudio.nl of op telefoonnummer 085-877 01 87.  


Ga naar