Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Meertalig.nl – advies, onderzoek en training over meertaligheid in onderwijs en opvoeding

Meertaligheid heeft de toekomst, zoveel is wel duidelijk. Talenkennis blijkt steeds belangrijker voor de kansen van jonge mensen op de arbeidsmarkt. En de kindertijd is  de ideale levensfase om een of meer talen goed onder de knie te krijgen.

Steeds meer kinderen groeien dan ook op met meer dan één taal. Maar de moderne meertalige opvoeding plaatst ons voor nieuwe uitdagingen. Hoe kunnen we zorgen dat kinderen de verschillende talen goed leren? Welke rol kunnen ouders daarin spelen en hoe kunnen ze daaarin samen optrekken met school en andere opvoeders?

De Taalstudio stelt zich ten doel heldere informatie te bieden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en toegesneden op de praktische behoefte van verschillende doelgroepen. 

Meertalig.nl 
is ons (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Daar vindt u o.a. nieuws, informatie, tips en columns. Met maandelijkse bijdragen van experts en een actieve online community op onze social media kanalen is meertalig.nl  onmisbaar voor ouders en professionals in meertalig Nederland!  Ga naar