Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Helpdesk Meertaligheid

Voedt u uw kinderen meertalig op? Dat is verrijkend, zinvol en uitdagend! Maar soms ook behoorlijk moeilijk. Daarom heeft De Taalstudio een unieke service in het leven geroepen: de Helpdesk Meertaligheid. Op uw persoonlijke situatie toegesneden advies van een ervaren deskundige.

Kinderen die meertalig worden opgevoed, krijgen van hun ouders een grote rijkdom mee. Het is wetenschappelijk aangetoond dat meertalig opgroeien veel voordelen biedt: cognitieve, emotionele en sociale voordelen. Jammer genoeg bereiken deze inzichten maar moeilijk de maatschappij. Zo kunt u als opvoeder kampen met vragen en onzekerheden over de meertalige opvoeding. Raakt uw kind in de war als u af en toe twee talen mengt? Krijgt uw kind eigenlijk wel voldoende aanbod in alle talen? Hoe motiveert u ook uw oudere kind om meer dan één taal te leren? Moet u spreekfoutjes expliciet verbeteren? Wat als uw kind altijd antwoord geeft in het Nederlands, en de andere taal weigert te spreken?

Ook krijgen ouders die meertalig opvoeden nogal eens tegenstrijdige adviezen en lopen zij tegen misverstanden aan. De leerkracht van uw kind zegt bijvoorbeeld dat u thuis toch echt Nederlands moet praten. Maar de peuterleidster zei juist dat u het best in uw eigen taal kon voorlezen. Dergelijke adviezen kunnen reuze lastig zijn, vooral als ze tegen uw eigen intuïtie ingaan.

Deskundige steun in de rug kan dan ook meer dan welkom zijn. Die steun biedt De Taalstudio in de vorm van de Helpdesk Meertaligheid. In een telefonisch gesprek van maximaal een uur kunt u al uw vragen voorleggen aan dr. Nadia Eversteijn, sociolinguïst met jarenlange ervaring bij de Vraagbaak Meertaligheid van Ouders Online. Zij kent de valkuilen en obstakels waar veel meertalige opvoeders tegenaan lopen, en biedt volop praktische tips en tricks. Samen met u verheldert zij de taalsituatie van uw kind(eren) en de mogelijkheden die dat biedt. Ook geeft ze u handvatten voor het voeren van gesprekken met derden die meepraten over de taalontwikkeling van uw kind, zoals de peuterleidster, leerkracht of logopedist.

De kosten bedragen €95,- per gesprek (maximaal 60 minuten). U kunt een afspraak maken door het korte aanvraagformulier in te vullen. Vermeld u daarbij ook uw mailadres en het nummer van uw vaste telefoon. Beschikt u alleen over een mobiele telefoon, dan wordt een toeslag van 10 euro doorberekend. Woont u in het buitenland dan adviseren wij u het gebruik van Skype: anders geldt een variabele toeslag. De Taalstudio neemt binnen vijf werkdagen contact met u op voor een belafspraak (overdag of ’s avonds mogelijk).

Voor meer informatie, stuurt u een email aan redactie@meertalig.nl.


Ga naar