Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Vacatures

Stages

We hebben regelmatig plaats voor stagiaires met een opleiding op het gebied van taal, taalkunde of communicatie. Kijk hier voor beschikbare stageplekken.  

 

Taalkundige experts  

Sinds 15 oktober 2003 is het mogelijk bij De Taalstudio een verzoek in te dienen voor een taalanalyse, een contra-expertise of een second opinion.

'Taalanalyse' is de officiële benaming voor een procedure die wordt gebruikt door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) om zekerheid te krijgen omtrent het land van herkomst van vreemdelingen die asiel aanvragen in Nederland. Zulke analyses kunnen alleen betrouwbaar worden uitgevoerd door geschoolde taalkundigen, met voldoende kennis van de betreffende taal en de sociolinguïstische kenmerken van de taalgemeenschap. 

De Taalstudio is op zoek naar taalkundige experts om taalanalyses of contra-expertises uit te voeren. Voor meer informatie, klik hier 

Contactpersoon: Anna de Graaf.


Voor nadere informatie over de hier vermelde mogelijkheden van een stageplek of andere vacatures bij De Taalstudio, neem contact met ons op:  

info@taalstudio.nl of bel 085-877 01 87.


 


Ga naar