Noordeinde 50, 1141 AN Monnickendam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Mensen


Anna de Graaf - Linguïst In 2004 rondde ze haar studie Taalwetenschap af aan de Universiteit van Amsterdam (specialisatie Taal- en spraakontwikkeling en taalpathologie). In 2005 startte zij haar werk voor De Taalstudio en nu, na een tussenpoos van vier jaar, is ze daar teruggekeerd. Inmiddels heeft zij als adviseur in het primair onderwijs veel ervaring opgedaan op (voor- en vroeg)scholen in Amsterdam. Hier ondersteunde zij pedagogisch medewerkers en leerkrachten op het gebied van taalontwikkeling van (meertalige) kinderen. Bij De Taalstudio behandelt zij de taalanalyse-dossiers en is ze coördinator van Bilingualism Matters@NL en de website Meertalig.nl. Anna de Graaf - Linguïst
Fleur Verbiest - Communicatie en relatiebeheer Fleur heeft in 2009 een MSc Antropologie behaald aan de Universitat Autònoma de Barcelona en in 2014 een MA Interculturele Communicatie bij de Universiteit Utrecht. Op dit moment runt ze de dagelijkse gang van zaken op het kantoor van De Taalstudio en ondersteunt ze de directie met agendabeheer, de financiële administratie en diverse andere zaken. Zij is ook volop betrokken bij het DRONGO talenfestival. In de eerste plaats onderhoudt zij alle contacten rondom de informatiemarkt. Zij maakt daarnaast deel uit van het PR- en Communicatieteam en tot slot fungeert zij als spin in het web van de projectorganisatie.
Fleur Verbiest - Communicatie en relatiebeheer
Rob Boonzajer Flaes - Commissaris Rob is cultureel antropoloog, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij maakte films, schreef boeken en was als onderzoeker en initiatiefnemer betrokken bij activiteiten op het gebied van muziek, bestuurskunde en de visualisatie van gegevens. Verliet in 1992 de universiteit en begon QRA Advies bv, waar hij zich specialiseerde als onderzoeker en bouwpastoor in de culturele sector. Werd in 1995 benoemd als kroonlid van de Raad voor Cultuur. Als  commissaris van De Taalstudio staat hij de directie bij met raad en daad, met advies en soms met tegenspraak. Rob spreekt zes talen, maar is geen linguïst. Rob Boonzajer Flaes - Commissaris
Jonathan Kamp - stagiair
Jonathan werkt als stagiair bij De Taalstudio en voert ook taken uit ten behoeve van het DRONGO talenfestival 2017. Na te zijn afgestudeerd in de Spaanse taal en cultuur in 2016, volgt hij momenteel de master Interculturele communicatie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens de stage draagt hij bij aan de marketing- en communicatieafdeling van het DRONGO talenfestival, verzorgt hij de sociale media van Meertalig.nl en is betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden van De Taalstudio. En tot slotte draagt hij bij aan de redactie van de nieuwsbrief voor het EU-brede onderzoeksproject AThEME.
Jonathan Kamp - stagiair
Ga naar