Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Organisatie
De Taalstudio is het bureau van Maaike Verrips. De Taalstudio stelt zich ten doel om taalwetenschappelijke kennis beschikbaar te maken voor praktische doeleinden. Wij doen dat door middel van toegepast taalwetenschappelijk onderzoek, zoals taalanalyse, en door kennisoverdracht-projecten, zoals de Talenquiz en Meertalig.nl.
Op projectbasis worden daar deskundigen van buiten bij betrokken, bijvoorbeeld onderwijskundigen, juristen, vertalers en specialisten over bepaalde talen. Daarnaast kunnen wij ons verheugen in de betrokkenheid van een aantal vaste adviseurs, die ons met raad en daad terzijde staan en helpen de kwaliteit van onze producten hoog te houden.
Maaike Verrips is eigenaar van De Taalstudio en heeft ook de dagelijkse leiding van het bedrijf. Ze studeerde Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de psycholinguïstiek en de sociolinguïstiek. Ze werkte daarna als onderzoeksassistent aan het Max Planck Insitituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen, en promoveerde in 1996 aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift, getiteld 'Potatoes must peel', behelst een empirisch onderzoek naar de taalverwerving van de syntactische eigenschappen van passieve zinnen in het Nederlands. Van 1998-2000 werkte zij als postdoctoraal onderzoeker aan het Utrechts Instituut voor Linguïstiek. Tussen 1999 en 2003 hield zij zich voornamelijk bezig met toegepast taalkundig onderzoek en met popularisering van taalkundig onderzoek in de vorm van boeken, lesmateriaal, en de documentaireserie Oetsiekoetsie.

Maaike Verrips over De Taalstudio: “Toen ik het bedrijf oprichtte, waarschuwden mensen die het goed met me voorhadden me dat er geen markt zou zijn voor een bedrijf als dit. “Wie zoekt er nou kennis over taalkunde?” Maar dat die behoefte bestond, daar heb ik geen moment aan getwijfeld. Dat het ons inmiddels lukt om die behoefte te localiseren en er in te voorzien, daar ben ik wel trots op. Ik heb nog geen moment spijt gehad.”
Maaike Verrips
Ga naar