Gaasterlandstraat 5, 1079 RH Amsterdam, tel: 085-877 01 87
info@taalstudio.nl
Meertalig.nl – advies, onderzoek en cursussen op het gebied van meertalige opvoeding

Meertaligheid heeft de toekomst, zoveel is wel duidelijk. Talenkennis blijkt steeds belangrijker voor de kansen van jonge mensen op de arbeidsmarkt. En de kindertijd is  de ideale levensfase om een of meer talen goed onder de knie te krijgen.

Steeds meer kinderen groeien dan ook op met meer dan één taal. Maar de moderne meertalige opvoeding plaatst ons voor nieuwe uitdagingen. Hoe kunnen we zorgen dat kinderen opgroeien in een omgeving waarin ze de verschillende talen goed leren? Welke rol kunnen ouders daarin spelen en hoe kunnen ouders en instellingen daarin gezamenlijk optrekken?

De Taalstudio stelt zich ten doel heldere informatie te bieden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en toegesneden op de praktische behoefte van verschillende doelgroepen. 

Meertalig.nl 
In  2013 heeft De Taalstudio de website www.meertalig.nl gelanceerd (in samenwerking met Landelijk Overleg Minderheden). Dit is een (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Op de site vindt u o.a. nieuws, informatie, tips en columns. Door maandelijkse bijdragen van experts en een actieve online community wordt Meertalig.nl DE site voor zowel ouders als professionals in meertalig Nederland! 

DRONGO talenfestival 
Jaarlijks organiseert De Taalstudio het DRONGO talenfestival. DRONGO talenfestival is hét talenfestival van Nederland en Vlaanderen. Op het DRONGO talenfestival vind je vragen en antwoorden, een lab en een markt, sprekers en vertellers, en heel veel goede contacten. Lees meer over DRONGO talenfestival op www.drongotalenfestival.nl

Helpdesk Meertaligheid 
Voedt u uw kind(eren) meertalig op? Dat is verrijkend, zinvol en uitdagend! Maar soms ook behoorlijk moeilijk. Daarom heeft De Taalstudio een unieke service in het leven geroepen: de Helpdesk Meertaligheid. Op uw persoonlijke situatie toegesneden advies van een ervaren deskundige. 

Talen in Balans
De Taalstudio ontwikkelde het programma Talen in Balans voor ouders die hun kinderen meertalig opvoeden. Voor actuele informatie over data en prijzen, stuurt u een email naar info@taalstudio.nl.


Ga naar